Tego dnia: 31 stycznia (rozstrzelanie Niewiadomskiego)

Tego dnia: 31 stycznia (rozstrzelanie Niewiadomskiego)